loder

درمانی و زیبایی

زوج درمانی


زوج درمانی فرایندی است که در آن زن و مردی که در یک رابطه متعهدانه با هم قرار گرفته اند، همزمان و با یک درمانگر، درمان را آغاز می کنند. براین اساس زن و شوهر با مسائل ریشه دار و عمیقی وارد رابطه می شوند که نه تنها هرکدام از آنها را متاثر میکند بلکه بر رابطه آنها با یکدیگر نیز اثر می گذارد.

زوج درمانی دارای رویکردهای مختلفیست. در کلینیک پیوند ما با دو رویکرد زوج درمانی تحلیلی و زوج درمانی هیجان مدار به ترمیم روابط زوجین می پردازیم. زوج درمانی هیجان مدار یکی از معتبرترین رویکردهای زوجی است و در مقایسه با دیگر رویکردهای زوجی، کمترین میزان بازگشت مشکلات زناشویی را داراست.

وقتی زوجها در مورد مسائلی از قبیل حسادت،سکس،پول و ... مجادله می کنند ریشه این بگو مگوها معمولا نوعی اعتراض از سوی یکی از آنها نسبت به گسست عاطفی، عدم اعتماد، یا عدم احساس امنیت با آن دیگری است. وقتی کسانیکه به آنها دلبستگی داریم در دسترس نیستند یا به نیازهای ما به نزدیکی عاطفی و حمایت پاسخ نمیدهند، احساس پریشانی میکنیم و ممکن است مضطرب، هراسان، بیخیال یا کناره گیر شویم.

این رفتارها ممکن است به شکل عادت دربیایند و از آن گذشته این الگوهای مسموم رفتاری به روابط زوجی مسلط میشوند و درد، رنج و صدمات زیادی را با خود به ارمغان می آورند. در زوج درمانی هیجان مدار ما بروی این الگوها تمرکز میکنیم و تلاش میکنیم که چرخه تعامل منفی را در یک محیط به دور از قضاوت تغییر دهیم.

welcome medix