loder

کلینیک مشاوره و خدمات روانشناختی پیوند


گرایش به شکوفایی در فطرت بشر است که از رحم مادر آغاز شده و تا پایان عمر ادامه دارد. کودکان اولین قدم ها را برمی دارند، زمین می خورند و باز ادامه می دهند. برای کودکان گرچه ماندن در مرحله سینه خیز آسانتر است ولی اغلب آنان به تلاش خود ادامه می دهند، زیرا میل به شکوفا شدن در برابر دشوار بودن فرایند رشد، بسیار نیرومندتر است.

شاید شما نیز در مراحل مختلف زندگی به دشواری هایی دچار شده اید و چاره ای جز تکرار آموخته های گذشته، تحمل دردها، ندیدن و حاشیه رفتن نداشته اید. اینک می توانید فرایند رشد یافتن و ساختن راه جدید را با ما آغاز کنید.

در کلینیک روانشناختی پیوند، با حضور جمعی از روانشناسان متخصص و متعهد در ارائه خدمات زیر همراه شما خواهیم بود:

- زوج درمانی

- مشاوره پیش از ازدواج

- روان درمانی فردی

- گروه درمانی

- مشاوره تحصیلی و شغلی

- مشاوره کودک و نوجوان

welcome medix