# 09آبان
9 نشانه خطرناک افرادی که اعتماد به نفس و جرات مندی پائینی دارند:

1. او حسود است:

فردی که اعتماد به نفس پائینی دارد در روابط فردی و اجتماعی بیشتر حسادت می کند. همه ما تا اندازه ای به چیزهایی که دیگری دارد حسادت میکنیم، این حس میتواند منجر به انگیزه ما برای پیشرفت شود و ما را به چیزهایی که آرزو داریم برساند. زمانیکه از خودتان مطمئن هستید، به راحتی با مهارتها، لباس، شخصیت یا ارزشمندی فرد دیگر متاثر نمیشوید. متاسفانه این موضوع در روابط زناشویی مشکلاتی را ایجاد می کند و موضوعی نیست که با "رابطه جنسی خوب شب" درست شود.

با شناخت و فهم محرکهای پنهانی ناخودآگاه، یافتن ارزشمندی شخصی و حرکت به سمت آن قابل حل می باشد.

 

2. با تصمیم گیری مشکل دارد:

تصور کنید قرار است با فردی ملاقات کنید و شما از او می پرسید:" چه کاری را ترجیح میدهید؟"

او از پاسخ اجتناب می کند و شما برای بار دوم می پرسید و او می گوید:" نمیدانم! شما چه کاری را دوست دارید؟"

 

چنین فردی به ندرت تصمیمی می گیرد مگر اینکه مجبور باشد و در روابط تصمیمات را بر دوش همسرش می اندازد! چرا ؟؟

چون قردی که اطمینان کمی به خود دارد، ترس دارد تصمیم او طرد شود یا مورد سرزنش قرار گیرد. برای همین از تصمیم طفره می رود یا مسئولیت نمی پذیرد.

 

3. نمی تواند انتقاد را هضم کند:

فردی که اعتماد به نفس شکننده ای دارد، از دریافت هرگونه بازخورد ناتوان است. زیرا بازخورد برای او جنگی تن به تن و حمله کننده به کل شخصیت او تلقی می شود که در نتیجه خشمگین و دفاعی می شود.

در این زمان آنها فرد منتقد را طرد می کنند و شروع به بحث می کنند که چیزی که می گوید درست نیست و فرد و موقعیت دیگری مقصر است! فردی که نمی تواند انتقاد را مدیریت کند، نشان آنست که از آنچه که هست مطمئن نیست.

 

4. اشتباهاتش را نمی تواند بپذیرد:

هیچ کس دلش نمی خواهد اشتباه کند چه در محل کار چه در خانه. اما در عین حال این بخشی از زندگیست که از آن یاد می گیریم و حرکت می کنیم.

برای فردی که اعتماد به نفس و جراتمندی کمی دارد، ناممکن است که اشتباهاتش را بپذیرد چون اشتباه را نشانه ضعف می بیند تا فرصتی برای رشد و یادگیری! از این رو این افراد غالبا انگشتشان به سمت دیگری است و به طور ماهرانه ای تمایل دارند دیگران را برای اشتباهشان سرزنش کنند به جای اینکه به خود نگاهی اندازند.

 

5. رنجور می شود:

وقتی فردی جسارت کمی در روابط دارد، در برابر ابراز احساساتش به مشکل برمیخورد. متاسفانه نگه داشتن احساسات، منجر به این می شود که همسر شما هیچ گاه نفهمد چه احساس و نیازی دارید. در نتیجه بسیار ناکام و رنجیده می شوید. رنجش می تواند به راهکارهای ضعیفی منجر شود، مثلا خشم شدید و گفتن چیزهای آزار دهنده ای که منجر به فاصله و قطع ارتباط می شود.

 

6.برای ارتباط شفاف و واضح مشکل دارد:

اعتماد به نفس پائین منجر به تعامل نادرست می شود زیرا فرد نمی تواند ایده و ادراک خود را بیان کند. زمانیکه شما جسارت ندارید یا ارزش خود را نمی شناسید، بصورت عجیبی نمی توانید گشاده و روراست باشید.

فردی که احساس خوبی نسبت به بخود ندارد نمی تواند در مورد چیزی که فکر می کند، با افراد مهم خود صحبت کند، چون از این می ترسد که آنها چطور با او برخورد می کنند. در نتیجه ترجیه می دهد چیزی نگوید که بار دیگر چالشی درست نشود و این یعنی قطع ارتباط!

 

7. تحت تاثیر دیگران است:

فردی که از خود مطمئن است و ارزش خود را می داند، می داند که کیست و چه قدری دارد. می تواند تشخیص دهد که چه زمانی نظر خود را دنبال کند و چه زمانی به نظر دیگران اهمیت دهد.

فردی که اعتماد به نفس کمی دارد، به راحتی تحت تاثیر دیگران قرار می گیرد. اگر فردی به او چیزی بگوید بدون اینکه در مورد اعتبار آن پرسش کند آن را باور می کند. اگر نظری احمقانه یا غیرمنطقی باشد، خیلی در مورد آن کنکاش نمی کند. گویی احساس بی کفایتی دارند از اینکه خودشان باشند!

 

8. اجازه می دهد دیگران از او سواستفاده کنند:

افراد کم جسارت نمی توانند روی تظر خود ایستادگی کنند. در نتیجه به جای اینکه به طور سالم "نه" بگویند، پرخاشگرانه رفتار می کنند و یا اینکه نظرشان را برای خودشان نگه می دارند و در سیکل منفی راضی کردن دیگران و قربانی کردن نیازهای خود می روند و ار آنها سواستفاده می شود.

این امر منجر به ناکامی، تغییر ناگهانی خلق و خشم شدید می شود، زیرا آنها در نیازها و علاقه  های دیگری زندگی می کنند.

 

9. او همیشه منفی است:

زمانیکه حس خوبی به خودتان نداشته باشید چه دیدگاه مثبتی به زندگی میتوانید داشته باشید ؟؟

افراد کم اعتماد به نفس غالبا بدبین هستند، چیزی که از ذهن آنها بیرون می آید به ندرت مثبت و حمایت کننده و تشویق کننده است.

 

کلام آخر اینکه برای بسیاری از افراد دشوار است که بپذیرند اعتماد به نفس و جسارت پائینی دارند. با شناسایی نشانه های ذکر شده بیشتر می توانیم رفتارها و نگرشهایش را بفهمیم و همدلی کنیم و تغییرش دهیم. نکته مهم اینکه همه این نشانه ها قابل تغییرند، اگر اهل سلامت روان هستید.

 

مریم ضیاالحق( روان درمانگر )